Gramatyka

przez | 2 stycznia, 2022
Ważnym komponentem, na którym bazuje nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymusza od studiującego opanowania teorii i wykonywania odpowiednich zagadnień, dzięki którym będzie mógł przetestować na jakim pułapie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego winna bazować zatem na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych zdolności i srogim analizowaniu ich. Nauka angielskiego wymaga od słuchacza metodycznego ćwiczenia opanowanego materiału z działu gramatyki i używaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, podczas wypowiedzi ustnej bądź pisemnej. Gramatyka to dział dość szeroki, w który wliczają się przeważnie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich tworzenie, oraz sprawiające trudności frazesy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one dużo znaczeń, na tle kontekstu i są ciężkie do zapamiętania. Są również wyrażenia o nadzwyczaj siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zapamiętać bez większych problemów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.