Zasady BHP

przez | 28 grudnia, 2021
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być znane każdemu zatrudnionemu. Zapoznanie zatrudnionych z nimi jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca niekiedy jest również odpowiedzialny za odprowadzanie składek ubezpieczeniowych. Zabezpieczenia są jednym z najistotniejszych składników życia, o które powinno się zadbać. Ubezpieczenia na życie można posiadać zarówno w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń, a także w zagranicznych przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia są ważne, bowiem jeśli doszłoby do złej sytuacji, to ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie osobie poszkodowanej. Naturalnie nie zawsze wypłata odszkodowania poprzez ubezpieczyciela jest osiągalna. Odszkodowanie jest wypłacane tylko w przypadkach określonych w umowie. Takim niepożądanym sytuacjom można jednakże zapobiec, stosując się do reguł bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca, który dba o ubezpieczenie pracownicze, wie dobrze, jaką rolę pełnią w zakładzie pracy reguły bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego dba, aby były poważane przez pracowników.